قیمت لوله مانیسمان سایز ۱ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی