قیمت لوله مانیسمان سایز ۱۱/۲اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۲اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی