قیمت لوله مانیسمان سایز ۱۱/۴اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۱۱/۴اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند اهواز