قیمت لوله مانیسمان سایز ۴ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۴ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی