قیمت لوله مانیسمان سایز ۵ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۵ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی