قیمت لوله مانیسمان سایز ۶ اینچ

خصوصیات محصول
سایز ۶ اینچ
ضحامت ۴۰
واحد شاخه
برند وارداتی