اورلپ (همپوشانی) میلگرد چیست؟

۱۶:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
اورلپ میلگرد روشی است که به کمک آن طول میلگرد به میزان مورد نظر افزایش داده می شود. در این مقاله به خوبی با اورلپ میلگرد و شیوه اجرایی آن آشنا خواهیم شد.

فهرست مطالب:

  • اورلپ (همپوشانی) میلگرد چیست؟
  • اورلپ بدون اتصال
  • اورلپ با اتصال
  • اتصال مکانیکی
  • اتصال با سیم
  • جوشکاری انتهای میلگرد
  • سوالات کاربردی

اورلب میلگرد| انواع روش های اتصال اورلب میلگرد

اورلپ (همپوشانی) میلگرد چیست؟

میلگرد به عنوان مهم ترین عنصر یک سازه است که برای تقویت بتن از طریق آرماتوربندی مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که سایز استاندارد این سازه حداکثر 12 متر است در مواردی که نیاز است از میلگرد با طول بیشتر استفاده شود باید میلگرد ها به یکدیگر متصل شوند تا طویل تر شوند و در طول سازه مورد استفاده قرار گیرد. اورلپ میلگرد یکی از روشهایی است که به کمک آن این کار صورت می گیرد. به عبارتی دقیق تر اورلپ میلگرد روشی است که به کمک آن طول میلگرد به میزان مورد نظر افزایش داده می شود. برای انجام اورلپ باید طول لپ میلگرد را نیز به خوبی بشناسیم. طول لپ میلگرد، اندازه ای است که برای اورلپ دو میلگرد و انتقال بار از یک میلگرد به میلگرد بعد مهم است. برای درک بهتر این مسئله یک مثال برای شما می آوریم:

مثال:

فرض بر این بگیرید قصد ساخت سازه 35 متری دارید. و حداکثر طول میلگرد موجود در بازار 12 می باشد. برای رسیدن به طول مورد نظر باید چند میلگرد را به یکدیگر متصل کنید. برای اتصال به طول لپ مناسب باید توجه داشته باشید در غیر این صورت باعث از بین رفتن مکانیزم انتقال بار شده و در نهایت منجر به فروپاشی سازه می شود.

اورلپ میلگرد به دو روش متصل و غیر متصل انجام می گیرد که هر یک مزایا و مضرات خود را دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

اورلپ بدون اتصال

در این روش بین دو میلگرد حداقل به اندازه دو قطر میلگرد مورد نظر فاصله ایجاد می شود تا مکان مناسبی برای نفوذ بتن به داخل، اطراف و مابین میلگرد ها فراهم شود و مقاومت سازه افزایش یابد. در این روش امکان جا به جایی میلگرد ها در زمان ساخت آن وجود دارد که منجر به کاهش مقاومت بنا می شود.

اورلپ با اتصال

در این روش دقیقا میلگرد ها به یکدیگر متصل می شوند. با آنکه مهندسان بیشتر راغب هستند از این روش استفاده کنند اما در این روش هم به دلیل اتصال دو میلگرد به هم ممکن است بتن به تمامی فواصل موجود نفوذ نکند و از مقاومت سازه بکاهد. اتصال به روش های مکانیکی، اتصال با سیم و جشوکاری صورت می گیرد. انتخاب روش بسته به بودجه و نوع سازه مورد نظر دارد.

انواع روش های اتصال اورلپ میلگرد

اورلب میلگرد| انواع روش های اتصال اورلب میلگرد

اتصال مکانیکی

در ایران نزدیک به 15 سال است که از این روش مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش از ابزار مخصوصی استفاده می شود تا انتهای دو میلگرد مورد نظر رزوه شده و سپس به کمک کوپلر که از درون رزوه معکوس شده است به یکدیگر متصل می شود.

این روش کلیه ضوابط و مقررات آیین نامه های ملی و بین المللی را پوشش می دهد و برای استفاده در پروژه های بزرگ مناسب است.

به این روش، کوپلر نیز می گویند. محصولاتی که بیش از 20 میلی متر قطر دارند نظیر ستون ها، تیرها، دیوارها و فونداسیون برای این روش بسیار مناسب هستند. به طور کلی روش اتصال مکانیکی بهینه ترین و رایج ترین روش برای اتصال دو میلگرد به یکدیگر می باشد.

اورلب میلگرد| انواع روش های اتصال اورلب میلگرد

اتصال با سیم

در این روش میلگرد ها به کمک سیم محکم کنار یکدیگر قرار میگیرند. اتصال با سیم آسان ترین روش اتصال است که عواملی مهمی هم چون مقاومت بتن، قطر، نمره میلگرد و طول لبه میان دو میلگرد در آن تاثیر گذار هستند. این روش روشی بسیار منعطف و ساده می باشد که می توانید پیش از ریختن بتن به جداسازی آنها و تغییر نوع اتصال بپردازید.

اورلب میلگرد| انواع روش های اتصال اورلب میلگرد

جوشکاری انتهای میلگرد

با استفاده از ابزار تخصصی انتهای یکی از میلگرد ها به یک کاتد و انتهای میلگرد دوم تبدیل به الکترود می شود و به این روش به یکدیگر متصل می شوند. جوش پذیر میلگرد یک عامل بسیار مهم در انتخاب این روش است. اتصال مناسب و انتقال بار باید به بترین نحو ممکن در این روش انجام گیرد تا یک سازه ایمین ساخته شود.

اورلب میلگرد| انواع روش های اتصال اورلب میلگرد

وصله اتکایی

انتهای میلگردها به هم تکیه داده می شود. در این روش باید سطوح انتهای میلگرد کاملا گونیا بریده شوند و میزان تماس تا حدامکان کامل باشد.

 سوالات کاربردی

اورلپ میلگرد چیست؟

اورلپ میلگرد روشی است که به کمک آن طول میلگرد به میزان مورد نظر افزایش داده می شود.

اورلپ میلگرد به چه روشی انجام می شود؟

متصل و غیر متصل

روشهای اتصال اورلپ میلگرد را نام ببرید.

روش مکانیکی، اتصال با سیم و جوشکاری

طول لپ میلگرد چیست؟

طول لپ میلگرد، اندازه ای است که برای اورلپ دو میلگرد و انتقال بار از یک میلگرد به میلگرد مورد استفاده قرار می گیرد.