مازوت سوزی در 14 نیروگاه کشور

۱۱:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
مازوت سوزی در اکثر نیروگاه های کشور و آلودگی روز افزون هوا

مازوت سوزی در 14 نیروگاه کشور

سازمان حفاظت محیط زیست کشور اعلام کرد: در حال حاضر در 14 نیروگاه کشور مازوت سوزی اعلام شده است که در پی آن آلودگی هوا به دنبال دارد.

رئیس گروه سلامت هوا وزات بهداشت هم اعلام داشت: شهر اردبیل در سال 1400 دارای بیشترین تعداد روزهای پاک بوده است. اما تعداد روزهای پاک  در طول سال گذشته  در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، کرج و اهواز کم تر از 10 روز می باشد!

مازوت سوزی در نیروگاه هایی که فاصله کم تری با محل سکوت انسان دارد تاثیر کم تری بر آلودگی هوا دارد اما در شهرهایی مانند اراک و اصفهان که شرکت ها فاصله ی نزدیکی با محل سکونت دارند تاثیر مخربی در آلودگی هوا دارد. مازوت سوزی  که این روزا که به دلیل قطعی و کم بود گاز است منجر به آلودگی شهرهای زیادی از جمله اصفهان و تهران شده است.