قیمت امروز آهن آلات

۱۴:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۱/۱۴
امروز  تاریخ 1400/01/06  قیمت روز آهن آلات به شرح زیر است:

قیمت امروز آهن آلات

قیمت تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

تیرآهن 12

12 متری

122

4450000

تیرآهن 14

12 متری

155

5300000

تیرآهن 16

12 متری

195

7000000

تیرآهن 18

12 متری

225

6950000

تیرآهن 20

12 متری

276

7850000

تیرآهن 22

12 متری

315

9550000

تیرآهن 24

12 متری

369

13050000

تیرآهن 27

12 متری

434

12050000

تیرآهن 30

12 متری

500

15250000

قیمت میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

میلگرد 8 قزوین

12 متری

6

27500

 میلگرد 10 قزوین

12 متری

7.5

27100

میلگرد 12 قزوین

12 متری

11

27100

میلگرد 14 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

15

27300

میلگرد 16 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

19

27300

میلگرد 18 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

25

27300

میلگرد 20 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

30

27300

میلگرد 22 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

36

27500

میلگرد 25 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

47

27300

میلگرد 28 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

56

27300

میلگرد 32 ذوب آهن و نیشابور

12 متری

75

27300

قیمت پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

پروفیل507 -508 -509

6 متری

هر متر 2.44

38000

قوطی 20*10

6 متری

4.5

38000

قوطی 20*20

6 متری

7

38000

قوطی 20*30

6 متری

9.5

38000

قوطی 30*60

6 متری

17

38000

قوطی 40*60

6 متری

19

38000

قوطی 40*80

6 متری

23

38000

قوطی 70*70

6 متری

27

38000

قیمت ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

ناودانی 6.5

6 متری

42

29500

ناودانی 8

6 متری

44

29500

ناودانی 10

6 متری

52

29500

ناودانی 12

6 متری

64

29500

ناودانی 14

12 متری

155

29500

ناودانی 16

12 متری

170

---

ناودانی 18

12 متری

215

------

ناودانی 20

12 متری

230

-------

قیمت نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

نبشی 3

6 متری

9

27000

نبشی 4

6 متری

15

27000

نبشی 5

6 متری

22

27000

نبشی 6

6 متری

32

27000

نبشی 8

6 متری

58

27000

نبشی 10

6 متری

90

27000

نبشی 12

6 متری

130

27000

قیمت ورق سیاه

نوع

وزن(کیلوگرم)

قیمت(تومان)

ورق سیاه 2 فولاد مبارکه

رول12

12

37500

ورق سیاه  فولاد مبارکه 3

6*1.5

220

37000

ورق سیاه 4 فولاد مبارکه

6*1.5

290

37000

ورق سیاه 5 فولاد مبارکه

6*1.5

360

37000

ورق سیاه 6 فولاد مبارکه

6*1.5

435

37000

ورق سیاه 8 فولاد مبارکه

6*1.5

580

37000

ورق سیاه فولاد مبارکه 10

6*1.5

720

37000

ورق سیاه 12 فولاد مبارکه

6*1.5

865

37000

ورق سیاه 15 فولاد مبارکه

6*1.5

1080

37000

ورق سیاه 20 اکسین

6*1.5

1445

32500

ورق سیاه 25 اکسین

6*1.5

1805

32500

ورق سیاه 30 اکسین

6*1.5

2165

32500

قیمت ورق گالوانیزه

سایز

اندازه

وزن

قیمت

ورق گالوانیزه ایرانی

0.4

1 و 1.25

5.7

58000

ورق گالوانیزه ایرانی

0.5

1 و 1.25

5.7

55500

ورق گالوانیزه ایرانی

0.6

1 و 1.25

5.7

52500

ورق گالوانیزه ایرانی

0.7

1 و 1.25

5.7

52500

ورق گالوانیزه ایرانی

0.8

1 و 1.25

5.7

49500

ورق گالوانیزه ایرانی

0.9

1 و 1.25

5.7

49500

ورق گالوانیزه ایرانی

1

1 و 1.25

5.7

49500

ورق گالوانیزه ایرانی

1.25

1 و 1.25

5.7

49500

ورق گالوانیزه ایرانی

1.5

1 و 1.25

5.7

57500

ورق گالوانیزه ایرانی

2

1 و 1.25

5.7

52500

 

قیمت خاموت

شاخه

قیمت

خاموت

8

28500

خاموت

10

26500

خاموت

8

28700

خاموت مهندسی

10

26700

خاموت سنجاقی

8

28800

خاموت سنجاقی

10

26800

 

قیمت تسمه

شاخه

قیمت

قیمت تسمه 5*20

12 متری

26000

قیمت تسمه 5*25

12 متری

26500

قیمت تسمه 5*30

12 متری

26500

قیمت تسمه 5*40

12 متری

25000

قیمت تسمه 5*50

12 متری

25000