تغییر قیمت مقاطع فولادی

۰۹:۵۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
آخرین قیمت مقاطع فولادی در بازار تا الان

تغییر قیمت مقاطع فولادی

قیمت تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن 12

12 متری

122

29.900.000

تیرآهن 14

12 متری

155

38.100.000

تیرآهن 16

12 متری

195

41.100.000

تیرآهن 18

12 متری

225

49.000.000

تیرآهن 20

12 متری

276

62.200.000

تیرآهن 22

12 متری

315

73.200.000

تیرآهن 24

12 متری

369

79.800.000

تیرآهن 27

12 متری

434

92.800.000

تیرآهن 30

12 متری

500

119.000.000

قیمت میلگرد

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

میلگرد 6.5

کلاف

4.5

214.000

میلگرد 8

شاخه

6

197.000

میلگرد 10

12 متری

7.5

196.000

میلگرد 12

12 متری

11

196.000

میلگرد 14

12 متری

15

196.000

میلگرد 16

12 متری

19

196.000

میلگرد 18

12 متری

25

196.000

میلگرد 20

12 متری

30

196.000

میلگرد 22

12 متری

36

196.000

میلگرد 25

12 متری

47

196.000

میلگرد 28

12 متری

56

196.000

میلگرد 32

12 متری

75

196.900

قیمت پروفیل

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

پروفیل507 -508 -509

6 متری

هر متر 2.44

279.000

قوطی 20*10

6 متری

4.5

279.000

قوطی 25*10

6 متری

5.5

279.000

قوطی 30*10

6 متری

6.5

279.000

قوطی 20*20

6 متری

7

279.500

قوطی 20*30

6 متری

9.5

279.500

قوطی 25*-25

6 متری

9

279.500

قوطی 30*50

6 متری

16

274.500

قوطی 30*60

6 متری

17

279.000

قوطی 40*40

6 متری

15

279.000

قوطی 40*60

6 متری

19

279.000

قوطی 40*100

6 متری

28

279.000

قوطی 40*80

6 متری

23

279.000

قوطی 70*70

6 متری

27

270.000

قیمت ناودانی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

ناودانی 6.5

6 متری

42

225.000

ناودانی 8

6 متری

44

225.000

ناودانی 10

6 متری

52

225.000

ناودانی 12

6 متری

64

225.000

ناودانی 14

12 متری

155

227.000

ناودانی 16

12 متری

170

---

ناودانی 18

12 متری

215

------

ناودانی 20

12 متری

230

-------

قیمت صفحه ستون

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

ورق 8

---

---

210.000

ورق 10

---

---

201.000

ورق 12

---

---

200.000

ورق 15

---

---

201.000

ورق 20

---

---

201.000

ورق 25

---

---

200.000

قیمت نبشی

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

نبشی 3

6 متری

9

199.000

نبشی 4

6 متری

15

199.000

نبشی 5

6 متری

22

199.000

نبشی 6

6 متری

32

199.000

نبشی 8

6 متری

58

199.000

نبشی 10

6 متری

90

199.000

نبشی 12

6 متری

130

198.000

قیمت ورق سیاه

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

ورق سیاه 2

رول

12

293.000

ورق سیاه 3

6*1.5

220

2198.000

ورق سیاه 4

6*1.5

290

297.000

ورق سیاه 5

6*1.5

360

295.000

ورق سیاه 6

6*1.5

435

295.000

ورق سیاه 8

6*1.5

580

295.000

ورق سیاه 10

6*1.5

720

290.000

ورق سیاه 12

6*1.5

865

290.000

ورق سیاه 15

6*1.5

1080

290.000

ورق سیاه 20

6*1.5

1445

290.000

ورق سیاه 25

6*1.5

1805

290.000

ورق سیاه 30

6*1.5

2165

290.000