قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 فروردین 1402

۱۶:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۱
قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 فروردین 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 فروردین 1402

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان امروز 21 فروردین 1402