قیمت میلگرد و تیرآهن ذوب آهن امروز 26 فروردین 1402

۱۶:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
قیمت میلگرد و تیرآهن ذوب آهن امروز 26 فروردین 1402 به شرح زیر است:

قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد و تیرآهن ذوب آهن امروز 26 فروردین 1402

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد و تیرآهن ذوب آهن امروز 26 فروردین 1402