قیمت تیرآهن ذوب آهن امروز 17 اردیبهشت

۱۶:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۲/۱۷
قیمت تیرآهن ذوب آهن امروز 17 اردیبهشت به شرح زیر است:

قیمت تیرآهن ذوب آهن امروز 17 اردیبهشت

قیمت تیرآهن ذوب آهن انبار همکارآهن

سایز حالت بارگیری قیمت(تومان)
تیرآهن ذوبی سایز 12 شاخه 6 و 12 متری انبار 31,500
تیرآهن ذوبی سایز 14 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,000
تیرآهن ذوبی سایز16 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,000
تیرآهن ذوبی سایز 18 شاخه 6 و 12 متری انبار 27,000
تیرآهن ذوبی سایز 20 شاخه 6 و 12 متری انبار 27,000
تیرآهن ذوبی سایز 22 شاخه 6 و 12 متری انبار 27,000
تیرآهن ذوبی سایز 24 شاخه 6 و 12 متری انبار 27,000
تیرآهن ذوبی سایز 27 شاخه 6 و 12 متری انبار 30,000
تیرآهن ذوبی سایز 30 شاخه 6 و 12 متری انبار 28,500