افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل و نقل

۱۶:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
امروز بازار کاملا آرام بود تا اینکه این نامه؛ یعنی خبر افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل؛ رسانه ای شد ....

برخی از مبادی فروش همزمان با خبر افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل؛ افزایش قیمت را مد نظر قرار دادند، برخی هم فروش را متوقف کردند؛ هرچند که فروش در کف قیمتهای پیشنهادی بازار میلگرد همچنان باز و در مبادی فروش دایر است
تجربه نشان داده عبارت "فروش بسته شد" معمولا توسط کارخانجاتی استفاده می‌شود که به نسبت ضعیف و تولید آنها محدود است؛ چراکه تقاضای بالقوه هم به نوعی در حال حاضر چندان چنگی به دل نمی‌زند و معمولا این طور مواقع فرصت مناسبی است برای انهاییکه در انتظار مشتری نشسته اند.

 افزایش ۳۰ درصدی کرایه حمل