قیمت دلار از خرداد سال قبل تا خرداد امسال

۱۶:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۳/۰۳
ماهانه ارزش دلار دوهزار تومان افزایش پیدا می کند که دلایل اثر گذار روی این قیمت های صعودی اخبار سیاسی و واقعیت های اقتصادی ایران است و در هفته پیش رو نیز شاهر افزایش قیمت هستیم .

گزارشی به دستمان رسیده است که مبنی بر قیمت های افزایشی دلار است


در خرداد ماه سال گذشته یعنی سال 1401 دلار در ارزش 25 هزار تومان بود و اما در مقایسه با امسال خرداد ماه سال 1402 ارزش دلار برابر با 52 هزار تومان شده است که این بدین معناست که دلار در مدت زمان 12 ماه دوبرابر شده است و که نشان دهنده این است هرماه حدود 2 هزار تومان افزایش ارزش دلار را داشته ایم و دولت نتوانسته که نرخ ارز را کنترل کند و تنها ابزار کنترل کننده ی نرخ دلار اخبار در مورد مزاکرات هسته ای بوده است در هر زمانی که این دست آورد و ابزار در اختیار دولت مداران بوده است توانسته اند ارزش دلار را کاهش یا ثابت نگاه دارند و در قرینه ی این ماجرا قیمت افزایشی دلار را به نتیجه معقولی نرسیدن این دست آورد دانسته ایم .
این موضوع نشان دهنده این است که در ایران و اقتصاد ایرانی دلار بسته به دو عامل تاثیر می پذیرد


دلایلی که بر ارزش دلار تاثیر می گذارد


اخبار های سیاسی


واقعیت های اقتصادی ایران


اخبار های سیاسی


قیمت دلاررا نزولی بالا میبرد


واقعیت های اقتصادی


قیمت های دلار را صعودی به جلو سوق می دهد


طبق گزارش های بازار آهن آلات 
روند ارزش گزاری دلار در هفته جاری صعودی خواهد بود


و اصلی ترین دلایل صعودی بودن ارزش دلار عبارت اند از :


سیگنال های سیاسی در مورد تحریم ها و دلیل دیگر میتوان به کناره گیری آقای علی شخمانی از دبیری شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد
در ضمن این توضیحات قیمت دلار در روز گذشته یعنی دوم خرداد ماه سال 1402 به 56 هزارتومان و 350 تومان رسیده است