قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۵:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
قیمت تیرآهن ذوب آهن از سایز 12 الی 30 از انبار 

تیرآهن ذوب آهن اصفهان انباری 

قیمت تیراهن ذوب اهن اصفهان انباری به شرح زیر می باشد:

سایز ۱۲: ۳۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۴: ۳۸.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۶: ۴۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۸: ۵۵.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۰: ۶۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۲: ۸۱.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۴: ۹۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۷: ۱۱۴.۸۰۰،۰۰۰ ریال
سایز۳۰: ۱۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال