دستاورد ششمین همایش بین المللی سنگ آهن کشور

۱۲:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
دستاورد ششمین همایش بین المللی سنگ آهن کشور در گفت و گو اعلام شده با مهندس رضا شریفی اعلام شد.

ششمین همایش بین المللی سنگ آهن کشور

مدیرعامل شرکت فولاد اقلید آقای رضا شریفی با حضور در کنار تیم مدیریتی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ششمین همایش بین المللی سنگ آهن کشور از آخرین دستاورد های ارائه شده خبر داد.

در این همایش، بررسی زیرساخت ها، عارضه یابی نظام حکمرانی، قوانین و بخشنامه ها، محور توسعه و فناوری و تولید رقابت پذیر، محیط زیست و افزایش بهره وری مورد بررسی قرار گرفت.

این نشست یکی از بزرگترین تجمع معدن کاران و صنایع معدنی بود و فرصت خوبی برای هم اندیشی همه جانبه فولاد کاران و فعالیت های مربوط به حوزه سنگ آهن بود.

مدیر عامل شرکت فولاد اقلید پارس مهندس رضا شریفی در کنار مدیران شرکت سرمایه گذاری توسعه و معادن  و فلزات، آقایان دکتر اردشیر سعد محمدی و مهندس امین صفری که سهامدار 51 درصدی فولاد اقلید است، ضمن ارتباط با مدیران دیگر این صنعت،  در جریان فعالیت های مربوطه قرار گرفتند و فرصت هم اندیشی با همه حلقه های زنجیره فولاد را مغتنم شمردند.