قیمت تیراهن ذوب اهن اصفهان

۱۵:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۴
قیمت تیر آهن ذوب آهن در چهارم مرداد ماه 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان به شرح زیر می باشد .

سایز ۱۲: ۳۳.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۴: ۴۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۶: ۴۷.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۸: ۵۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۰: ۶۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۲: ۸۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۴: ۹۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۷: ۱۱۳.۸۰۰،۰۰۰ ریال
سایز۳۰: ۱۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال