قیمت میلگرد ساده آذر گستر سدید

۱۴:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
قیمت میلگرد آذر گستر سدید از سایز 14 الی 42 در روز هفتم مرداد ماه 

 

قیمت میلگرد آذر گستر سدید از سایز 14 الی 42 در روز هفتم مرداد ماه به شرح زیر می باشد 

میلگرد 14⬅️  27500تومان

میلگرد 16⬅️  27500تومان
میلگرد 18⬅️  27500تومان
میلگرد 20⬅️  27500تومان
میلگرد 22⬅️  27500تومان
میلگرد 24⬅️  27500تومان
میلگرد 25⬅️  27500تومان
میلگرد 26⬅️  27500تومان
میلگرد 28⬅️  27500تومان
میلگرد 30⬅️  27500تومان
میلگرد 32⬅️  27500تومان

میلگرد 34⬅️  27500تومان
میلگرد 36⬅️  27500تومان
میلگرد 38⬅️  27500تومان
میلگرد 40⬅️  27500تومان
میلگرد 42⬅️  2‌7500تومان