قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۵:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۷
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ،انباری از سایز 12 الی 30

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ،انباری از سایز 12 الی 30 به شرح زیر می باشد:

 

سایز ۱۲: ۳۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۴: ۴۱.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۶: ۴۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۱۸: ۵۷.۴۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۰: ۶۷.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۲: ۸۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۴: ۹۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال
سایز۲۷: ۱۱۳.۸۰۰،۰۰۰ ریال
سایز۳۰: ۱۴۳.۸۰۰.۰۰۰ ریال