محصولات بورس کالا امروز

۱۳:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
امروز در بورس کالا محصولات : پلی آلومینیوم کلراید، کود مایع نیتروژنه، اکسید مولیبدن، بشکه خالی، انیدرید فتالیک، قیر، گوگرد گرانوله، سولفور مولیبدن، سولفور مولیبدن، مس کاتد، کنسانتره سنگ آهن، مواد پلیمری، فراورده های نفتی، سیمان روی تابلو، بیلت آلومینیوم، هیدروکسید آلومینیومف شمش روی، مس کم عیار، شمش آلومینیوم و سیمان ارائه می شود.  

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالا ایران امروز میزبان محصولات زیر است:

سیمان

971 هزار تن

شمش آلومینیوم

 10 هزار و 200 تن

مس کم عیار

10 هزار تن

شمش روی

1 هزار و 800 تن

هیدروکسید آلومینیوم

1 هزار تن

بیلت آلومینیوم

400 تن

سیمان روی تابلو

88 هزار تن

فراورده های نفتی

13 هزار

مواد پلیمری

58 تن

کنسانتره سنگ آهن

 80 هزار تن

مس کاتد

500 تن

سولفور مولیبدن

 200 تن

گوگرد گرانوله

15 هزار تن

قیر

420 تن

انیدرید فتالیک

66 تن

بشکه خالی

5 هزار و 300 عدد

اکسید مولیبدن

100 تن

کود مایع نیتروژنه

40 تن

پلی آلومینیوم کلراید

40 تن