قیمت میلگرد ساده اذر گستر سدید

۱۵:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۵/۰۹
قیمت میلگرد ساده اذر گستر سدید از سایز 14 الی 42   

قیمت های نهم مرداد میلگرد ساده آذر ستر سدید به این شرح می باشد:

میلگرد 14⬅️  27500تومان

میلگرد 16⬅️  27500تومان
میلگرد 18⬅️  27500تومان
میلگرد 20⬅️  27500تومان
میلگرد 22⬅️  27500تومان
میلگرد 24⬅️  27500تومان
میلگرد 25⬅️  27500تومان
میلگرد 26⬅️  27500تومان
میلگرد 28⬅️  27500تومان
میلگرد 30⬅️  27500تومان
میلگرد 32⬅️  27500تومان

میلگرد 34⬅️  27500تومان
میلگرد 36⬅️  27500تومان
میلگرد 38⬅️  27500تومان
میلگرد 40⬅️  27500تومان
میلگرد 42⬅️  2‌7500تومان