قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن

۱۶:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۰
میلگرد آجدار بارگیری از انبار از سایز 12 الی 32 

میلگرد آجدار بارگیری از انبار ازکارخانه ی ذوب آهن اصفهان 

میلگرد 12 ۲۶۹.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۴۱.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۴۱.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۱.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۳۷،۵۰۰
میلگرد 22 ۲۳۷،۵۰۰
میلگرد 32 ۲۳۷،۵۰۰