قیمت تیرآهن ذوب آهن

۱۱:۱۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
قیمت تیرآهن ذوب آهن بارگیری انبار 

قیمت تیرآهن ذوب آهن بار گیری از انبار از سایز 12 الی 30 

تیرآهن 12 ۳۱.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 16 ۴۶.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۶.۹۰۰.۰۰۰
تیرآهن 20 ۶۷.۳۰۰.۰۰۰
تیرآهن 22 ۸۴.۸۰۰.۰۰۰
تیرآهن 24 ۹۴.۸۰۰.۰۰۰
تیرآهن 27 ۱۱۲.۸۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۳.۸۰۰.۰۰۰