قیمت میلگردساده آذر گستر سدید

۱۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۲
قیمت میلگرد ساده از کارخانه آذر گستر سدید 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان از سایز 14 الی 42
میلگرد 14⬅️ 27500تومان

میلگرد 16⬅️ 27500تومان
میلگرد 18⬅️ 27500تومان
میلگرد 20⬅️ 27500تومان
میلگرد 22⬅️ 27500تومان
میلگرد 24⬅️ 27500تومان
میلگرد 25⬅️ 27500تومان
میلگرد 26⬅️ 27500تومان
میلگرد 28⬅️ 27500تومان
میلگرد 30⬅️ 27500تومان
میلگرد 32⬅️ 27500تومان

میلگرد 34⬅️ 27500تومان
میلگرد 36⬅️ 27500تومان
میلگرد 38⬅️ 27500تومان
میلگرد 40⬅️ 27500تومان
میلگرد 42⬅️ 2‌7500تومان