قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۵:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۵/۱۵
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انباری از سایز 12 الی 32 

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری انباری

میلگرد 12 ۲۷۷.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۴۵.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۴۵.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۵.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۲.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۲.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۲.۵۰۰