قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان بارگیری انبار

۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان انباری از سایز 12 الی 32

میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار به این شرح است 

میلگرد 12 ۲۷۰.۰۰۰
میلگرد 14 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۱.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۷.۵۰۰