قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار

۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۲
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار از سایز 12 الی 30 

قیمت های تیرآهن انباری از کارخانه ذوب آهن اصفهان به این شرح است : 

تیرآهن12 ۳۴.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۱.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۱.۵۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰