قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
قیمت تیرآهن ذوبی از سایز 12 الی 30 موجود در انبار همکارآهن 

قیمت های تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار به شرح زیر است :

تیرآهن12 ۳۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۲.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۴.۳۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۲.۲۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۷.۷۰۰.۰۰۰