قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۵/۲۸
قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان بارگیری از انبار همکارآهن 

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان از سایز 12 الی 30 

تیرآهن12 ۳۴.۵۰۰.۰۰۰
تیرآهن 14 ۴۲.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن16 ۴۸.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن 18 ۵۸.۰۰۰.۰۰۰
تیرآهن20 ۶۹.۷۰۰.۰۰۰
تیرآهن22 ۸۵.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن24 ۹۵.۲۰۰.۰۰۰
تیرآهن27 ۱۱۲.۷۰۰،۰۰۰
تیرآهن 30 ۱۴۷.۷۰۰.۰۰۰