تولید فولاد چین در انتظار بهبود

۱۵:۲۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
احتمال افزایش فولاد چین

 تولید فولاد چین در انتظار بهبود

تحلیلگران بازار چین انتظار دارند تا در فوریه و مارس تولیدات این کشور رشد چشم گیری داشته باشد این در حالی است که بازار فولاد چین در ژانویه افت داشته است.

به گزارش فولاد ایران چین نزدیک به 2.406 میلیون تن فولاد در روز را در ده روز ژانویه تولید داشته است که نسبت به اواخر دسامبر تغییر آنچنانی نداشته است. با تمام شدن موج اول کرونا در ژانویه، مردم به روال عادی زندگی خود برگشته اند. پیش بینی می شود در فصل بهار تقاضای فولاد در بخش های ساخت و ساز و مصرف کننده های فولاد چین افزایش یابد.

با این حال باید در نظر بگیریم که ممکن است موج ها دوم و سوم کرونا در سال 2023 ممکن است تقاضای فولاد چین و آینده را در ابهام قرار دهد.