قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

۱۵:۱۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۰۷
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان

میلگرد 12 ۲۷۴.۵۰۰
میلگرد 14 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 16 ۲۵۲.۵۰۰
میلگرد 18 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 20 ۲۴۹.۵۰۰
میلگرد 22 ۲۴۷.۵۰۰
میلگرد 32 ۲۴۷.۵۰۰