29 هزار سلاح توقیفی در کلمبیا ذوب و میلگرد ساخته می شود

۱۱:۲۶ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
29 هزار سلاح توقیفی در کلمبیا ذوب و میلگرد ساخته می شود

29 هزار سلاح توقیفی در کلمبیا ذوب و میلگرد ساخته می شود.

29 هزار سلاح در کلمبیا توسط مقامات این کشور توقیف شد. این مجموعه 29 هزاری شامل اسلحه های دستی، مسلسل و راکت بوده است. مقامات این کشور تصمیم گرفتند تا سلاح های توقیف شده ذوب گردد و با آن میلگرد برای افزار کم درآمد جامعه ساخته شود.