کاهش تجارت جهانی قراضه آهن 2022

۱۴:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
نمودار کاهش صادرات قراضه آهن در سال 2022

کاهش تجارت جهانی قراضه آهن 2022

میزان تجارت بین المللی در سال 2022 حدود 67 میلیون تن به ثبت رسیده است  و نزدیک به 6 درصد افت داشته است. این در حالی است که ایم رقم در سال 2021، 71 میلیون تن بوده است. همه ی کشورهای صادرکننده از جمله آمریکا و ژاپن که اصلی ترین صادر کننده ها هستند، کاهش صادرات خود را اعلام داشتند.

میزان صادرات آمریکا با 17 میلیون تن، 4 درصد افت و میزان صادرات ژاپن با 6 میلیون تن، 14 درصد افت داشته است.

صادرات کشورهای فرانسه، آلمان، بلژیک، چک، دانمارک، سوئد و اوکراین نزدیک به 21 میلیون تن بوده که افت کمی داشته است.

کاهش تقاضا فولاد، افت در تولید فولاد کشورها، افت ارزش ارزها، فشار نقدینگی بازار، هزینه های بالای انرژی و فشار وارد بر کوره های قوس الکتریکی، کاهش جمع آوری قراضه در آمریکا، محدود شدن صادرات به حوزه یورو و توجه بیشتر ژاپن به کربن زدایی از عوامل تاثیر گذار در کاهش صادرات قراضه آهن بوده است.