بیش از 166 میلیارد تومان پروژه به احترام مردم اصفهان افتتاح شد

۱۶:۳۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
بیش از 166 میلیارد تومان پروژه به احترام مردم اصفهان افتتاح شد

بیش از 166 میلیارد تومان پروژه به احترام مردم اصفهان افتتاح شد

امروز دوشنبه  در دهمین برنامه ( به احترام مردم اصفهان) با محوریت افتتاح پروژه های منطقه شش و مجموعه تاریخی و فرهنگی و مذهبی تخت فولاد برگزار شد.

امروز 17 بهمن ماه با حضور شهردار اصفهان و اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان و دیگر مدیران این شهر،  دهمین برنامه ( به احترام مردم اصفهان) با محوریت افتتاح پروژه های منطقه شش و مجموعه سالن های نمایشی جنوب شهر مجموعه ورزشی بابا فولاد و دیگر پروژه های عمرانی برگزار شد.

پروژه های مجموعه تاریخی فرهنگی و مذهبی تخت فولاد و پروژه های منطقه شش با اعتباری معادل بر 166 میلیارد و 525 میلیون تومان مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

پروژه های شهرداری با شعار به احترام مردم اصفهان از ابتدای شهریور سال جاری آغاز شده است و این مسیر ادامه خواهد داشت.