بازار آهن آلات

۱۴:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۳
اخبار روند نزولی یا صعودی بازار آهن آلات و مقاطع فولادی در 23 مهر ماه 

کاهش حدودا کیلویی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان در حوزه قوطی و پروفیل تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر از برخی تولیدکنندگان قوطی و پروفیل، نرخ قوطی ۲ میل از ورق مبارکه را حول و حوش ۳۸ تا ۳۸.۵ هزار تومان  می‌شنویم که نسبت به چهارشنبه هفته گذشته کاهشی حول کیلویی ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان را پشت سر گذاشته است 
و در حوزه تیرآهن ذوب آهن اصفهان ، برخی شنیده ها از بازار تهران حاکی از برخی کاهش قیمتهای شاخه‌ای ۲۰ تا ۵۰ هزار تومان بوده است 
ادامه روند نزولی جسته و گریخته ۱۰۰ تا ۳۰۰ تومانی قیمتهای پیشنهادی در برخی از مبادی فروش میلگرد کف نرخ پیشنهادی میلگرد آجدار در بازار عمدتا  ۲۳،۳۰۰ تا ۲۳،۶۰۰ تومان  نسبت به چهارشنبه هفته گذشته،  کیلویی ۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان کاهش در کف قیمت  مشهود است ...