بازار آهن آلات روز 29 مهر ماه

۱۴:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
بازار امروز 29 مهر ماه کاهشی و در برخی حوزه ها ثابت قیمت بوده اند.

بازار آهن آلات امروز 29 مهر ماه در اکثر حوزه ها رو به کاهش قیمت حرکت میکند .

ورق 

بازار ورق ۲ و قوطی و پروفیل علیرغم اینکه همچنان در برابر کاهش بیشتر قیمتها مقاومت میکند اما بازار این حوزه هم کاملا آرام و در برخی مبادی با برخی اقزایش تخفیفات نامحسوس همراه است ...

مقاطع طولی


نرخ قوطی و پروفیل تولید شده از ورق ضخامت ۲ میلیمتر فولاد مبارکه را از برخی مبادی فروش این حوزه عمدتا حول ۳۷۵۰۰ تا ۳۸۰۰۰ تومان پیشنهاد می شود .میلگرد آجدار، تیراهن و ناودانی و نبشی ، قیمت ها ثابت تا برخی کاهش قیمتهای کیلویی ۵۰ الی ۲۰۰ تومان داشته است