بازار آهن آلات چه خبر است؟30 مهر

۱۴:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
امروز 1402/07/30 بازار آهن آلات در سکوت خود فرو رفته است....

به نقد از گزارش هایی که امروز به دستمان رسیده است حاکی از اینکه قیمت های مقاطع فولادی مختلف ثابت یا کاهشی بوده است این روز ها بازار روبه کاهش در حرکت است و یا می توان گفت روزهایی روی یک خط صاف قدم میگذارد ، امروز نیز مانند دیروز قیمت ها با کاهش و در برخی مبادی با ثبات بوده است طوری که میتوان گفت در یک عرصه رکوردی (کاهش قیمت) در حرکت است .

کف نرخ پیشنهادی میلگرد آجدار در بازار کیلویی ۲۳۰۰۰ تا ۲۳۳۰۰ تومان  پیشنهاد می شود .