بازار میلگرد و ورق

۱۶:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
امروز، روز اعمال کاهش قیمت مبادی است که تا پیش از این مقاومت سخت در برابر کاهش قیمت از خود نشان می‌دادند ..

 تداوم عرضه میلگرد ۲۲۵۰۰ تومانی  در بورس کالا از روی هرگونه مقاومتی در برابر کاهش قیمت عبور خواهد کرد ...

مسیر بازار مقاطع طویل فولادی با هدایت بورس کالا کم و بیش کاهشی است و چنانکه در بازار میشنویم کف نرخ پیشنهادی میلگرد از برخی مبادی تا حول ۲۲۵۰۰ الی ۲۲۷۰۰ تومان  تنزل پیدا کرده است 

میلگرد به کف ۲۲ هزار تومان  رسید؛ اما هزاردستان بازار سیاه ورق ۲ گویا خیال عقب نشینی ندارد ... !