قیمت مقاطع فولادی امروز

۱۴:۳۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شرح قیمت مقاطع فولادی امروز 18 بهمن ماه

قیمت مقاطع فولادی امروز

قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان

نوع

سایز

وزن

قیمت( تومان)

شاخه تیرآهن 12

 

12 متری

 

122

3370000

شاخه تیرآهن 14

 

12 متری

 

155

4230000

شاخه تیرآهن 16

 

12 متری

 

195

5040000

شاخه تیرآهن 18

 

12 متری

 

225

6240000

شاخه تیرآهن 20

 

12 متری

 

276

7000000

شاخه تیرآهن 22

 

12 متری

 

315

9500000

شاخه تیرآهن 24

 

12 متری

 

369

9350000

شاخه تیرآهن 27

 

12 متری

 

434

11360000

شاخه تیرآهن 30

 

12 متری

 

500

13500000

قیمت میلگرد

سایز

وزن

وزن

قیمت

میلگرد 8 قزوین

شاخه 6 متری

-

21600

میلگرد 10 قزوین

شاخه 12 متری

7.5

21400

میلگرد 12 قزوین

شاخه 12 متری

11

21400

میلگرد 14 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

15

21500

میلگرد 16 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

19

21500

میلگرد 18 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

25

21500

میلگرد 20 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

30

21500

میلگرد 25 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

47

21500

میلگرد 28 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

56

21500

میلگرد 32 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

75

21500

میلگرد 22 ذوب آهن/ نیشابور

شاخه 12 متری

36

21700

قیمت پروفیل

نوع

حالت

وزن

قیمت

هر کیلو قوطی 10*20 ایرانی

شاخه

4.5

32500

هر کیلو قوطی 20*20 ایرانی

شاخه

7

32500

هر کیلو قوطی 20*30 ایرانی

شاخه

9.5

32500

هر کیلو قوطی 50*30 ایرانی

شاخه

16

32500

هر کیلو قوطی 60*30 ایرانی

شاخه

17

32500

هر کیلو قوطی 40*40 ایرانی

شاخه

15

32500

هر کیلو قوطی 40*60 ایرانی

شاخه

19

32500

هر کیلو قوطی 70*70 ایرانی

شاخه

27

32500

هر کیلو قوطی 40*80 ایرانی

شاخه

23

32500

قیمت ناودانی

نوع

حالت

وزن

قیمت

ناودانی 6.5

6 متری

42

24000

ناودانی 8

6 متری

42

24000

ناودانی 10

6 متری

52

24000

ناودانی 12

6 متری

64

24000

ناودانی 16

12 متری

170

-

ناودانی 14

12 متری

155

24000

ناودانی 18

12 متری

215

-

ناودانی 20

12 متری

 

230

-

قیمت نبشی

نوع

حالت

وزن

قیمت

نبشی 3 ایرانی

6 متری

9

23500

نبشی 4 ایرانی

6 متری

15

23500

نبشی 5 ایرانی

6 متری

22

23500

نبشی 6 ایرانی

6 متری

32

23500

نبشی 8 ایرانی

6 متری

58

23200

نبشی 10 ایرانی

6 متری

90

23700

نبشی 12 ایرانی

6 متری

130

23700

قیمت ورق سیاه

نوع

حالت

وزن

قیمت

ورق سیاه 2 مبارکه

رول 12

-

33500

ورق سیاه 3 مبارکه

1/5 * 6

220

32900

ورق سیاه 4 مبارکه

1/5 * 6

290

32900

ورق سیاه 5 مبارکه

1/5 * 6

360

33000

ورق سیاه 6 مبارکه

1/5 * 6

435

33000

ورق سیاه 8 مبارکه

1/5 * 6

580

33000

ورق سیاه 10 مبارکه

1/5 * 6

720

33000

ورق سیاه 12 مبارکه

1/5 * 6

865

33000

ورق سیاه 15 مبارکه

1/5 * 6

1080

33000

ورق سیاه 20 اکسین

1/5 * 6

1445

27500

ورق سیاه 25 اکسین

1/5 * 6

1805

27500

ورق سیاه 30 اکسین

1/5 * 6

2165

27500

قیمت تسمه

نوع

حالت

وزن

قیمت

تسمه 5*20

12 متری

2

25500

تسمه 5*25

12 متری

-

25500

تسمه 5*30

12 متری

-

25500

تسمه 5*40

12 متری

-

24500

تسمه 5*50

12 متری

-

24500

 

 

 

 

قیمت مفتول

نوع

حالت

وزن

قیمت

3 و 4

هر کیلو حرارتی

-

26500

3 و 4

هر کیلو زیگزاگ

-

25000

1.5 و 2.5

هر کیلو سیم فابریک

-

26500

1.5 و 2.5

هر کیلو سیم تسمه

-

24500

قیمت خاموت

نوع

قیمت

خاموت 8

22900

خاموت 10

22300

خاموت مهندسی 8

23100

خاموت سنجاقیی 10

22500

خاموت سنجاقی 8

23200

خاموت سنجاقی 10

22600

قیمت ورق گالوانیزه

نوع

حالت

قیمت

ورق گالوانیزه 0/4

1 و 1.25

48000

ورق گالوانیزه 0/5

1 و 1.25

47000

ورق گالوانیزه 0/6

1 و 1.25

44500

ورق گالوانیزه 0/7

1 و 1.25

42500

ورق گالوانیزه 0/8

1 و 125

42500

ورق گالوانیزه 1

1 و 1.25

40500

ورق گالوانیزه 1.25

1 و 1.25

42500

ورق گالوانیزه 1.5

1 و 1.25

44000

ورق گالوانیزه 2

1 و 1.25

46500