عرضه بیش از حد سنگ آهن در چین

۱۲:۵۵ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
کاهش تقاضا منجر به افزایش سنگ آهن در چین شده است.

عرضه بیش از حد سنگ آهن در چین

طبق گزارش سایت خبری Mysteel  در روز دوشنبه 16 ژانویه، بازار سنگ آهن در چین در سال 2023 با افزایش عرضه سنگ آهن و کاهش تقاضا فولادسازان مواجه خواهد شد. پیش بینی می شود محصولاد فولادی عرضه شده در چین در سال 2023 به حدود 1.41 میلیارد تن برسد که در این صورت با رشد 23 میلیون تن نسبت با سال 2022 همراه است. از طرفی حجم تقاضا از سمت فولاد سازان در سال 2023، 1.39 میلیارد تن پیش بینی شده است که 3.6 میلیون تن کم تر از سال 2022 می باشد. افزایش عرضه سنگ آهن و کاهش تقاضا منجر به مازاد سنگ آهن در حدود 22.98 میلیون تن در سال 2023 خواهد شد. این در حالی است که در سال 2022 دقیقا برعکس این جریان برقرار بوده است. علی رغم چنین پیش بینی عدم قطعیت ها همچنان در سال 2023 باقی می ماند. زیرا در صورتی عده ای معدن کاران  غیر اصولی متوجه شوند که قیمت سنگ آهن به طور مداوم به زیر 80 دلاردر هر متریک خشک کاهش پیدا کند، ممکن است مجبور شوند تولیدات خود را متوقف کنند. این موضوع را هم باید مدنظر گرفت مدت زمان درگیری روسیه و اوکراین نیز تعیین می کند که این دو کشور با چه سرعتی می توانند صادرات سنگ خود را نیز بازیابی کنند.