قیمت تسمه فولادی قزوین ضخامت ۱۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۱۵
عرض ۱۰۰
publish_to_site ۱
دانشنامه

تسمه فولادی چیست؟

تسمه فولادی مشابه به ورق است با این تفاوت که ابعاد آن کوچکتر است. از آنجایی که این مقطع فولادی کاربرد زیادی، بلخص در بستن اشیا دارد در این مقاله آن را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار می دهیم.