قیمت پروفیل مبلی سایز ۵۰ × ۵۰

خصوصیات محصول
سایز ۵۰ × ۵۰
ضحامت ۱.۵
طول ۶ متری
publish_to_site ۱
دانشنامه

پروفیل مبلی چیست و چه کاربردی دارد؟

پروفیل مبلی که به آن قوطی مبلی و پروفیل صنعتی نیز می گویند یکی از مهم ترین پروفیل های پرکاربرد در صنعت می باشد. پروفیل مبلی مقطعی فولادی است با شکل مقطع استوانه ، مربع، مستطیل و یا مثلث که ضخامت و وزن بسیار سبکی دارد.