قیمت ورق اسیدشوئی فولاد مبارکه ضخامت ۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۳
استاندارد st۳۷
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
دانشنامه

ورق اسیدشویی چیست؟

ورق اسیدشویی، ورقی است با ظاهری صاف و یکدست که از شست و شو ورق سیاه در اسید به دست می آید. در این دانشنامه این ورق را به صورت تخصصی مورد بررسی قرار خواهیم داد.