قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۳۰×۳۰

خصوصیات محصول
سایز ۳۰×۳۰
ضحامت ۲
طول ۶ متری