قیمت پروفیل گالوانیزه سایز ۶۰×۶۰

خصوصیات محصول
سایز ۶۰×۶۰
ضحامت ۳
طول ۶ متری