قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۵

خصوصیات محصول
ضحامت ۵
حالت رول
عرض ۱۰۰۰
طول _