قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۲

خصوصیات محصول
ضحامت ۲
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _