قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۳

خصوصیات محصول
ضحامت ۳
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱