قیمت ورق آجدار فولادمبارکه فابریک ضخامت ۴

خصوصیات محصول
ضحامت ۴
حالت رول
عرض ۱۲۵۰
طول _
publish_to_site ۱